Hrvatska ukratko! 1

KAKO SE KALIO ČELIK
Hrvatska, 2018., 11’40’’
r. Igor Grubić

POSLJEDNJI BUNAR
Hrvatska, Francuska, 2017., 20’
r. Filip Filković

NONNA
Hrvatska, 2017., 15’
r. Mario Pućić

NAOPAKO
Hrvatska, 2017., 13’
r. Filip Zadro

NITKO NIJE SAVRŠEN
Hrvatska, 2018., 18’
r. Barbara Vekarić

LOVETTOVI
Hrvatska, 2018., 16’
r. Igor Bezinović