Akreditiranje profesionalaca

Filmski profesionalci mogu se prijaviti za festivalsku Friend akreditaciju koja im omogućuje slobodan pristup svim festivalskim lokacijama i besplatan ulaz na sve večernje projekcije, dok za dnevne projekcije kupuju karte na festivalskoj blagajni.

Filmskim profesionalcima smatraju se članovi sljedećih udruga:


Hrvatsko društvo filmskih redatelja
Hrvatska udruga filmskih producenata
Hrvatsko društvo filmskih djelatnika (ogranak režije, snimanja i montaže)
Hrvatska udruga filmskih snimatelja
Predstavnici filmskih festivala, kinoprikazivača i distributera

Svi koji ne ispunjavaju uvijete za besplatnu Friend akreditaciju istu mogu kupiti na blagajni festivala po cijeni od 350,00 kn.

Profesionalci koji se žele akreditirati, a nisu podnijeli zahtjev u za to predviđenom razdoblju mogu u izuzetnim slučajevima i nakon tog roka podnijeti zahtjev na koji će dobiti odgovor u roku od 72 sata

Festivalska direkcija zadržava pravo neodobravanja festivalskih akreditacija.

Prijave za akreditacije traju do 20.srpnja!


Kontakt: akreditacije@motovunfilmfestival.com