Akreditiranje profesionalaca

Filmski profesionalci mogu se prijaviti za festivalsku Friend akreditaciju koja im omogućuje slobodan pristup svim festivalskim lokacijama i besplatan ulaz na sve večernje projekcije, dok za dnevne projekcije kupuju karte na festivalskoj blagajni.

Filmskim profesionalcima smatraju se članovi sljedećih udruga:

Hrvatsko društvo filmskih redatelja


Hrvatska udruga filmskih producenata


Hrvatsko društvo filmskih djelatnika (ogranak režije, snimanja i montaže)

Hrvatska udruga filmskih snimatelja

Predstavnici filmskih festivala, kinoprikazivača i distributera


Svi koji ne ispunjavaju uvijete za besplatnu Friend akreditaciju istu mogu kupiti na blagajni festivala po cijeni od 350,00 kn.

Profesionalci koji se žele akreditirati, a nisu podnijeli zahtjev u za to predviđenom razdoblju mogu u izuzetnim slučajevima i nakon tog roka podnijeti zahtjev na koji će dobiti odgovor u roku od 72 sata.Festivalska direkcija zadržava pravo neodobravanja festivalskih akreditacija.

Prijave za akreditacije traju do 20.srpnja!


Kontakt: akreditacije@motovunfilmfestival.com