Kampus Motovun

Campus Motovun

Kampus Motovun lagana je ljetna radionica za filmske profesionalce, poluprofesionalce, studente i sve one koji žele znati više! Škola traje od 25. do 29. srpnja i ima jedno do dva predavanja dnevno o temama koje se obično ne pokrivaju u redovnim filmskim školama, okrenuta su budućnosti filmskog stvaralaštva, a vode ih istaknuti filmski autori. Za sve polaznike/ce sklonije teoriji, svakog dana organiziramo okrugli stol o najzanimljivijim i najinovativnijim filmovima iz programa Debatni klub. Voditelji razgovora vodeći su filmski kritičari i kritičarke. 

26. SRPNJA - 11:00, JOŠ MANJE KINO

 

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE
Sveučiliš te Crne Gore

 
ŠKOLA ZA FILM I TELEVIZIJU
Sveučilište Falmouth


SAE INSTITUT – BEOGRAD

27. SRPNJA - 11:00, JOŠ MANJE KINO

DOC NOMADS

28. SRPNJA - 11:00, JOŠ MANJE KINO

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Sveučiliš te u Zagrebu


28. SRPNJA - 11:00, JOŠ MANJE KINO

AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI 
Sveučilište u Zagrebu

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AUDIOVISUEL – ESAV
Sveučilište Toulouse II-Le Mirail